Номер Дата Предмет Место
P-E281406 19/10/2019 багажи Taxi / Paris
P-E281782 19/10/2019 Бумажники и кошельки Chamouille
T-E281830 19/10/2019 багажи Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle CDG
T-E281057 19/10/2019 Спортивные сумки Annemasse
T-E281060 19/10/2019 Женские и мужские сумки Annemasse
T-E281062 19/10/2019 Рюкзаки и школьные сумки Annemasse
P-E281118 19/10/2019 Бумажники и кошельки Paris 17ème arrondissement
P-E281133 19/10/2019 багажи Ivry-sur-Seine
P-E281207 18/10/2019 Спортивные сумки Dans le Tram - réseau Tbc
P-E279368 18/10/2019 Бумажники и кошельки Paris 13ème arrondissement
T-E279033 18/10/2019 Бумажники и кошельки Aéroport Lyon-Saint Exupéry
P-E279043 18/10/2019 Бумажники и кошельки Réseau Tbc
T-E279490 18/10/2019 Бумажники и кошельки Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle CDG
T-E278452 18/10/2019 Бумажники и кошельки Métro
P-E281019 18/10/2019 Бумажники и кошельки Paris 5/6ème arrondissement